Договір оферта

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) НА КУПІВЛЮ-ПРОДАЖ ТОВАРІВ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ DAOSUN

1.Терміни, які використовуються в договорі

1.1. Інтернет-магазин «Dao sun» веб-сторінка https://daosun.com.ua.
1.2. Сайт https://daosun.com.ua
1.3. Відвідувач Сайту - особа, що зайшла на сайт без мети розміщення Замовлення.
1.4. Користувач - фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору і бажає розмістити Замовлення на сайті.
1.5. Покупець – будь - яка особа, яка досягла 18-річного віку, що розмістила Замовлення на сайті.
1.6. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.
1.7. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.
1.8. Оферта - пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.
1.9. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:
1.9.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, размещений на Сайті;
1.9.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, вказаною на Сайті;
1.9.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;
1.9.4. шляхом відправлення Покупцем Замовлення на Товар за допомогою системи, розміщеної на Сайті;
1.10. З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар цей Договір вважається укладеним.
1.11. Товар - опублікований на Сайті Інтернет-магазину перелік товарів, по яким вказується ціна, назва і опис товару. Також товар може супроводжуватися його зображенням.
1.12. Замовлення - належним чином оформлений запит Покупця на придбання і доставку за вказаною Покупцем адресою товарів, обраних на Сайті.
1.13. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних умовах.
1.14. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим або неприпустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин, і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:
1.14.1. недолік взагалі не може бути усунутий;
1.14.2. недолік робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Публічним договором.

2. Загальні положення

2.1. Оскільки цей Договір є публічною офертою, то, отримуючи доступ до матеріалів Сайту, Користувач (Покупець) вважається учасником цього Договору.
2.2. Продавець (або уповноважені ним особи) має право в будь-який час в односторонньому порядку в будь- який час змінювати умови уього Договору. Новий або змінений Договір стають дійсними після розміщення його на Сайті.
2.3. Покупець погоджується з тим, що всі умови Договору йому зрозумілі та він приймає їх повністю і беззастережно.

3. Ціна товару

3.1. Ціна товару вказується в українській гривні, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця і не включає вартість доставки та складання меблів.
3.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змінювати ціни товарів, що пропонуються до придбання. Зміна ціни не допускається після того, як Замовлення було прийняте Продавцем, а Покупець отримав повідомлення, яке підтверджує прийняття Замовлення. В разі ,якщо Замовлення не буде оплачене Покупцем протягом 2 (двох) банківських дні – Продавець вправі змінювати ціну на замовлений Товар.
3.3. Ціни, вказані на Сайті, можуть носити ознайомлювальний характер, наприклад, у випадку замовлення Товару за індивідуальним виготовленням.

4. Порядок оплати товару

4.1. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, розміщеними на сторінці оформлення Замовлення на сайті Інтернет-магазину.

5. Порядок оформлення замовлення

5.1. Для оформлення Замовлення Покупець обирає товар на Сайті (його розмір, колір, інші характеристики, кількість), додає в кошик і відправляє заявку Продавцю, натиснувши на кнопку «Оформити замовлення».
5.2. Приєднуючись до цього Договору і оформлюючи замовлення, Покупець підтверджує, що ознайомлений з умовами, викладеними на сайті стосовно доставки, оплати, погоджується з ними і розуміє їх повною мірою.
5.3. Покупець погоджується з тим, що ціна на товар, відкладений їм до «кошика», його асортимент і кількість, будуть актуальними лише на момент формування «кошика» і можуть змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки «оформити замовлення».
5.4. Після отримання Замовлення від Покупця Адміністратор здійснює його обробку і направляє підтвердження на електронну пошту: номер замовлення, замовлені товари, ціну, суму замовлення.
5.5. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а договір купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем – укладеним, після отримання Покупцем повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при оформленні замовлення.

6. Доставка товару

6.1. Доставка здійснюється по всій території України за винятком АР Крим і територій проведення АТО.
6.2. При оформленні Замовлення Покупець може самостійно обрати спосіб доставки із варіантів, запропонованих Продавцем.
6.3. Вартість доставки Замовлення визначається відповідно до тарифів на доставку, розміщених на сторінці оформлення Замовлення.
6.4. Покупець оплачує вартість доставки Замовлення як окремої послуги, що надається йому додатково. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Замовлення Покупцем. Покупець погоджується, що вартість доставки Замовлення як окремо наданої послуги не підлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає товар і йому повертається раніше оплачена вартість товару відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів». 6.5. Замовлення вважається виконаним Продавцем в момент його фактичної передачі Покупцеві.

7. Якість Товару

7.1. Якість Товару повинна відповідати усім санітарним, гігієнічним, технічним та іншим нормам, стандартам і правилам, встановленим для Товару даного виду відповідно до вимог законодавства України.
7.2. У випадку виходу товару із ладу за вини Покупця та/або третьої особи, яка придбала товар у Покупця (в разі неякісного монтажу та/або установки, порушенні умов експлуатації, зберігання, транспортування), у випадках механічних пошкоджень товару, а також у випадку неналежного ремонту, виконаного самими Покупцем або залученими ним третіми особами Постачальник відповідальності не несе.
7.3. Товар поставляється у розібраному вигляді. Покупець здійснює збирання та монтаж Товару власними силами. Покупець зобов’язується перевірити меблі у строк не пізніше 14 робочих днів з моменту підписання видаткової накладної, з метою виявлення прихованих істотних недоліків.
7.4. В разі якщо Покупцем виявлені істотні недоліки, які виникли з вини Продавця, останній зобов'язаний безоплатно усунути недоліки неякісного Товару в розумний строк, або відшкодувати Покупцеві витрати на усунення виявлених недоліків Товару, або пропорційно зменшити ціну на неякісний Товар.

8. Гарантійні умови

8.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, згідно з законодавством України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцю.
8.2. Гарантія не поширюється на дефекти меблів, які виникли внаслідок неправильного самостійного їх складання.
8.3. Гарантія не поширюється на дефекти меблів, які виникли внаслідок порушення Правил догляду, використання меблів не за призначенням або природного експлуатаційного зношення.
8.4. Гарантійні зобов’язання не поширюються на пошкодження, які виникли внаслідок хімічного, температурного, механічного впливу, а також на дефекти, які виникли внаслідок стихійного лиха або нещасного випадку.
8.5. У разі будь-яких самовільних змін конструкцій гарантія скасовується.
8.6. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора.

9. Відповідальність сторін

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Публічним договором Продавець і Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
9.2. У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.
9.3. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Покупцеві в зв'язку з невиконанням Замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України обмежена 0,1% від вартості придбаного Товару.
9.4. У разі дострокового припинення Публічного договору з ініціативи Продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцеві Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.
9.5. Виплата пені або штрафу не звільняє Покупця або Продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.
9.6. Окрім індивідуальних фізіологічних особливостей людини сприймати колір, відтінки на сайті можуть відрізнятися залежно від особливостей технічних засобів передачі інформації, за допомогою яких споживач вільно здійснює свідомий вибір товару на Сайті. Оскільки у випадках замовлення Товару під індивідуальне замовлення та/або за зразками (ескізами) покупця, в тому числі товар, що має індивідуально-визначені властивості, а саме: нестандартні розміри, зовнішній вигляд, конструкцію, доповнення зовнішніми деталями (кишенями, ручками і т.д.), тканини що були обрані покупцем перед замовленням, чи містить інші характеристики, які є відмінними від стандартних такий товар обміну/поверненню не підлягає, тому для прийняття остаточного рішення рекомендуємо звернутися до найближчого до Вас магазину для огляду оригінальних зразків або вибрати Товар з наявності.

10. Строк дії договору

10.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.
10.2. Публічний договір може бути достроково припинений:
10.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;
10.2.2. за рішенням суду;
10.2.3. у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;
10.2.4. у разі відсутності Товару в наявності (на складі) та відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

11. Інщі умови

11.1. Всі суперечки, які виникли у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.
11.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.
11.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.
11.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцеві власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».
11.5. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних Покупця, згідно сформульованої мети їх обробки, якою є забезпечення реалізації господарських, цивільно-правових, податкових відносин та відносин у сфері, передбаченої установчими документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами, та здійснення з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
11.6. Для досягнення мети обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх персональних даних в обсязі, що надається їм при укладанні Договору з Продавцем і необхідного для реалізації вищезазначеної мети.
11.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (Покупець) ознайомлений з правами, що передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
11.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором, суб'єктам, пов'язаним з реалізацією цієї мети.
11.9. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п'яти) років.
11.10. Покупець надає згоду на доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (Поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.